virus

Người dùng Việt mất 17,3 nghìn tỷ đồng vì virus máy tính trong năm 2023

Theo thống kê của Bkav, người dùng Việt Nam đã mất 17,3 nghìn tỷ đồng vì virus máy tính trong năm 2023. Đây là mức giảm so…

Tường lửa (Firewall) là gì?

Tường lửa (Firewall) là một hệ thống bảo mật mạng được thiết kế để kiểm soát lưu lượng truy cập giữa các mạng khác nhau. Firewall hoạt…