Juniper SRX1500

Juniper SRX1500

SRX1500 là tường lửa thế hệ tiếp theo có hiệu suất cao, độ trễ thấp dành cho các cơ sở doanh nghiệp phân tán và các trung tâm dữ liệu vừa và nhỏ.

Đặc điểm nổi bật:

 • Firewall performance (max): 9.2 Gbps
 • IPS performance: 3.3 Gbps
 • VPN performance: 4.5 Gbps
 • Maximum concurrent sessions: 2 million

Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn và cấu hình khác nhau. Liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn!

Juniper SRX5800

Juniper SRX5800

Tường lửa SRX5800 được xây dựng cho các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp lớn, cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp dịch vụ và mạng khu vực công.

Đặc điểm nổi bật:

 • Firewall performance (max): 3.36 Tbps
 • IPS performance: 638 Gbps
 • VPN performance: 699 Gbps
 • Maximum concurrent sessions: 338 million

Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn và cấu hình khác nhau. Liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn!

Juniper SRX5600

Juniper SRX5600

SRX5600 là thiết bị tường lửa lý tưởng để bảo vệ các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp lớn và cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp dịch vụ cũng như để tổng hợp các dịch vụ bảo mật.

Đặc điểm nổi bật:

 • Firewall performance (max): 1.44 Tbps
 • IPS performance: 245 Gbps
 • VPN performance: 269 Gbps
 • Maximum concurrent sessions: 182 m

Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn và cấu hình khác nhau. Liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn!

Juniper SRX550

Juniper SRX550

Tường lửa SRX550 là thiết bị lý tưởng để bảo vệ các vị trí chi nhánh vừa và lớn.  Đồng thời, là giải pháp của bảo mật, định tuyến, chuyển mạch và kết nối WAN thành một dấu chân 2 U.

Đặc điểm nổi bật:

 • Firewall performance (max): 7 Gbps
 • IPS performance: 800 Mbps
 • VPN performance: 1 Gbps
 • Maximum concurrent sessions: 375,000

Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn và cấu hình khác nhau. Liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn!

Juniper SRX5400

Juniper SRX5400

SRX5400 là thiết bị tường lửa lý tưởng để bảo vệ các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp lớn, cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp dịch vụ và mạng khu vực công.

Đặc điểm nổi bật:

 • Firewall performance (max): 960 Gbps
 • IPS performance: 172 Gbps
 • VPN performance: 188 Gbps
 • Maximum concurrent sessions: 90

Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn và cấu hình khác nhau. Liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn!

 
Juniper SRX4600

Juniper SRX4600

Tường lửa SRX4600 được tối ưu hóa để cung cấp khả năng bảo vệ nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau với khả năng bảo vệ nhanh, có thể mở rộng cho các đám mây doanh nghiệp tư nhân, mạng khuôn viên và cơ sở hạ tầng đám mây công cộng.

Đặc điểm nổi bật:

 • Firewall performance (max): 400 Gbps
 • IPS performance: 45.4 Gbps
 • VPN performance: 44.4 Gbps
 • Maximum concurrent sessions: 60 millio

Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn và cấu hình khác nhau. Liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn!

Juniper SRX4200

Juniper SRX4200

SRX4200 là tường lửa hiệu suất cao, độ trễ thấp dành cho các cơ sở và trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đặc điểm nổi bật:

 • Firewall performance (max): 80 Gbps
 • IPS performance: 27.7 Gbps
 • VPN performance: 29.6 Gbps
 • Maximum concurrent sessions: 10 million

Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn và cấu hình khác nhau. Liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn!

Juniper SRX4100

Juniper SRX4100

SRX4100 là tường lửa hiệu suất cao, độ trễ thấp dành cho các cơ sở và trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đặc điểm nổi bật:

 • Firewall performance (max): 40 Gbps
 • IPS performance: 13.9 Gbps
 • VPN performance: 14.8 Gbps
 • Maximum concurrent sessions: 5 millio

Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn và cấu hình khác nhau. Liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn!

Juniper SRX380

Juniper SRX380

SRX380 là thiết bị tường lửa an toàn, hiệu suất cao với kết nối WAN vượt trội và đáng tin cậy. Nó tích hợp bảo mật, định tuyến và chuyển mạch cho các văn phòng doanh nghiệp phân tán trong một thiết bị duy nhất.

Đặc điểm nổi bật:

 • Firewall performance (max): 20 Gbps
 • IPS performance: 2 Gbps
 • VPN performance 4.4 Gbps
 • Maximum concurrent sessions: 380,000

Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn và cấu hình khác nhau. Liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn!

Juniper SRX345

Juniper SRX345

Tường lửa SRX345 phù hợp nhất cho các văn phòng chi nhánh doanh nghiệp phân tán vừa và lớn. Nó hợp nhất bảo mật, định tuyến, chuyển mạch và kết nối WAN trong hệ số dạng 1 U.

Đặc điểm nổi bật:

 • Firewall performance (max): 5 Gbps
 • IPS performance: 600 Mbps
 • VPN performance: 977 Mbps
 • Maximum concurrent sessions: 375,000

Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn và cấu hình khác nhau. Liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn!