virus

Người dùng Việt mất 17,3 nghìn tỷ đồng vì virus máy tính trong năm 2023

Theo thống kê của Bkav, người dùng Việt Nam đã mất 17,3 nghìn tỷ đồng vì virus máy tính trong năm 2023. Đây là mức giảm so…