Barracuda Load Balancer ADC 641

Barracuda Load Balancer ADC 641

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng Barracuda Load Balancer ADC 641 – Secure Application Delivery & Load BalancingBarracuda Load Balancer Appliance 641 w/ 10GbE…

Barracuda CloudGen Firewall F12A

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng Khi bạn tích hợp ngày càng nhiều nền tảng và môi trường đám mây công cộng vào mạng…

Barracuda Backup Server Appliance 390 – BBS390a

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng Barracuda Backup Server 390 BBS390a là một trong những thiết bị sao lưu tốt nhất trong lĩnh vực…

Barracuda CloudGen Firewall F80

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng Thiết bị tường lửa thế hệ mới Barracuda CloudGen Firewall F80 Barracuda CloudGen Firewall F80B Firewall Throughput: 2.0…