Nhận dạng và quản lý truy cập (IAM)

1. Giới thiệu

Nhận dạng và quản lý truy cập (IAM) là một tập hợp các quy trình và công nghệ được sử dụng để xác minh danh tính của người dùng và cấp quyền truy cập vào các tài nguyên hệ thống. IAM là một thành phần quan trọng của an ninh mạng, giúp bảo vệ hệ thống khỏi truy cập trái phép.

Liên Hệ Báo Giá Firewall

2. Các thành phần của IAM

IAM bao gồm hai thành phần chính:

 • Nhận dạng: Quá trình xác minh danh tính của người dùng.
 • Quản lý truy cập: Quá trình cấp quyền truy cập vào các tài nguyên hệ thống cho người dùng đã được xác minh.

2.1 Nhận dạng

Nhận dạng là quá trình xác minh danh tính của người dùng. IAM sử dụng nhiều phương pháp nhận dạng khác nhau, bao gồm:

 • Mật khẩu: Phương pháp nhận dạng phổ biến nhất. Mật khẩu là một chuỗi ký tự được người dùng sử dụng để xác minh danh tính của họ.
 • Xác thực hai yếu tố (2FA): Phương pháp nhận dạng thêm một lớp bảo mật bằng cách yêu cầu người dùng nhập một mã xác minh được gửi đến điện thoại hoặc thiết bị khác của họ.
 • Thẻ thông minh: Phương pháp nhận dạng vật lý sử dụng một thẻ có chip hoặc mã vạch.
 • Đăng nhập sinh trắc học: Phương pháp nhận dạng sử dụng các đặc điểm sinh học của người dùng, chẳng hạn như vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt.

2.2 Quản lý truy cập

Quản lý truy cập là quá trình cấp quyền truy cập vào các tài nguyên hệ thống cho người dùng đã được xác minh. IAM sử dụng các chính sách truy cập để xác định người dùng nào có thể truy cập tài nguyên nào và với quyền hạn gì.

Các chính sách truy cập có thể được định cấu hình theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như theo vai trò người dùng, nhóm người dùng hoặc tài nguyên hệ thống.

3. Tầm quan trọng của IAM

IAM là một thành phần quan trọng của an ninh mạng, giúp bảo vệ hệ thống khỏi truy cập trái phép. IAM mang lại những lợi ích sau cho doanh nghiệp:

 • Tăng cường bảo mật: IAM giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng bằng cách đảm bảo rằng chỉ những người có quyền truy cập hợp lệ mới có thể truy cập hệ thống.
 • Giảm khối lượng công việc CNTT: IAM giúp tự động hóa các tác vụ quản lý truy cập, giúp giảm khối lượng công việc CNTT.
 • Tuân thủ: IAM giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu quy định về an ninh mạng.
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động: IAM giúp doanh nghiệp hợp tác hiệu quả hơn bằng cách cho phép người dùng bên ngoài truy cập vào hệ thống một cách an toàn.

4. Các loại chính sách IAM

IAM có thể sử dụng nhiều loại chính sách truy cập khác nhau, bao gồm:

 • Chính sách truy cập dựa trên vai trò (Role-based access control – RBAC): Chính sách này cấp quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng trong tổ chức. Ví dụ: một người dùng với vai trò “nhân viên” có thể truy cập các hệ thống và tài nguyên nhất định, trong khi một người dùng với vai trò “quản trị viên” có thể truy cập tất cả các hệ thống và tài nguyên.
 • Chính sách truy cập dựa trên nhóm (Group-based access control – GBAC): Chính sách này cấp quyền truy cập dựa trên nhóm người dùng. Ví dụ: tất cả người dùng trong nhóm “bán hàng” có thể truy cập hệ thống CRM.
 • Chính sách truy cập dựa trên tài nguyên (Resource-based access control – RBAC): Chính sách này cấp quyền truy cập dựa trên tài nguyên hệ thống. Ví dụ: chỉ những người dùng được chỉ định mới có thể truy cập máy chủ dữ liệu.

5. Các yếu tố cần xem xét khi triển khai IAM

Khi triển khai IAM, doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố sau:

 • Nhu cầu của doanh nghiệp: Các doanh nghiệp có quy mô và nhu cầu khác nhau sẽ có các yêu cầu IAM khác nhau.
 • Khả năng của doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần đánh giá khả năng của mình để triển khai và quản lý IAM.

Related Posts

Tường lửa Sophos XG: Cấu hình SSL VPN remote access

Tường lửa Sophos XG cung cấp tính năng SSL VPN remote access cho phép người dùng làm việc từ xa kết nối vào mạng nội bộ của…

Ransomware

Ransomware là gì?

Ransomware là một loại phần mềm độc hại (malware) mã hóa dữ liệu của người dùng và yêu cầu tiền chuộc để giải mã. Ransomware thường được…

Tăng cường bảo mật: Sức mạnh của nhiều lớp chống lại các mối đe dọa nâng cao

Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi và phức tạp, việc triển khai một chiến lược bảo mật toàn diện và toàn…

SIEM – Giải pháp quản lý log và sự kiện bảo mật toàn diện

SIEM (Security Information and Event Management) là hệ thống quản lý sự kiện và thông tin bảo mật, giúp các doanh nghiệp thu thập, lưu trữ, phân…

An ninh mạng – từ ưu tiên sang tuyệt đối cần thiết trong năm 2024

Tăng cường đầu tư vào an ninh mạng là chìa khóa để bảo vệ doanh nghiệp và người dùng cuối khỏi các cuộc tấn công ngày càng…

Wireshark là gì?

Liên Hệ Báo Giá Firewall Wireshark là một phần mềm phân tích gói mạng (network packet analyzer) mã nguồn mở và miễn phí. Nó cho phép người…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *