Firewall SONICWALL NSSP 15700 (02-SSC-2722)

Giới thiệu tính năng

SONICWALL NSSP 15700
SonicWall NSsp 15700 Appliance 

Liên Hệ Báo Giá Firewall

Thiết bị tường lửa NGFW SonicWall NSSP 15700
Cổng kết nối: 6 x 100-GbE QSFP28, 4 x 40-GbE QFP+, 16 x 10-GbE SFP+, 1 Mgmt port
Dung lượng lưu trữ: 2 x 480 GB SSD
Thông lượng tường lửa: 105 Gbps
Thông lượng ngăn chặn mối đe dọa: 82 Gbps
Thông lượng IPS: 76.5 Gbps
Thông lượng DPI SSL: 21 Gbps
2 nguồn AC

Related Posts

Firewall SONICWALL NSSP 15700 TOTAL SECURE - ESSENTIAL EDITION 1YR (02-SSC-4764)

Firewall SONICWALL NSSP 15700 TOTAL SECURE – ESSENTIAL EDITION 1YR (02-SSC-4764)

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng SONICWALL NSSP 15700 TOTAL SECURE – ESSENTIAL EDITION 1YRSonicWall NSSP 15700 Appliance with 1Yr of Essential Protection Service…

Firewall SONICWALL NSSP 15700 HIGH AVAILABILITY (02-SSC-6000)

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng SONICWALL NSSP 15700 HIGH AVAILABILITYSonicWall NSsp 15700  High Availability Appliance

SONICWALL 24X7 SUPPORT FOR NSSP 15700 1YR (02-SSC-4733)

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng 24X7 SUPPORT FOR NSSP 15700 1YRINCLUDES 24X7 TELEPHONE, EMAIL AND WEB-BASED SUPPORT, SOFTWARE AND FIRMWARE UPDATES, ADVANCE EXCHANGE…

Firewall SONICWALL NSSP 13700 TOTALSECURE – ADVANCED EDITION 1YR (02-SSC-9622)

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng SONICWALL NSSP 13700 TOTALSECURE – ADVANCED EDITION 1YRSonicWall NSSP 13700 Appliance with 1Yr of ADVANCED PROTECTION: Advanced Protection…

Firewall SONICWALL NSSP 13700 TOTAL SECURE – ESSENTIAL EDITION 1YR (02-SSC-9628)

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng SONICWALL NSSP 13700 TOTAL SECURE – ESSENTIAL EDITION 1YRSonicWall NSSP 13700 Appliance with 1Yr of Essential Protection Service…

Firewall SONICWALL NSSP 13700 HIGH AVAILABILITY (02-SSC-9068)

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng SONICWALL NSSP 13700 HIGH AVAILABILITYSonicWall NSsp 13700  High Availability Appliance

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *