Barracuda Load Balancer ADC 641

Giới thiệu tính năng

Barracuda Load Balancer ADC 641 – Secure Application Delivery & Load Balancing
Barracuda Load Balancer Appliance 641 w/ 10GbE Copper NICs

Liên Hệ Báo Giá Firewall

  • Maximum Throughput: 10 Gbps
  • Real Servers Supported: 250
  • HTTP Throughput: 8.5 Gbps
  • HTTPS (SSL) Throughput: 1,3Gbps 
  • Max. Compression Throughput: 4 Gbps 
  • Layer 4 Concurrent TCP Connections: 16M
  • Layer 4 TCP Connections per sec: 165.000
  • HTTP Connections per sec: 60.000
  • HTTPS (SSL) Terminations per sec (2K Keys): 2.200

Features – Availability: Layer 4 Load Balancing, Direct Server Return, Layer 7 Load Balancing, High Availability Cluster, Global Server Load Balancing, VLAN, Link Bonding (LACP)

* Xuất xứ: USA
* (Đổi mới FREE thiết bị sau 4 năm hoạt động liên tục)

* Giấy phép 01 năm sử dụng phần mềm của thiết bị  (Energize Updates Subscription 1 Month *12)
* Giấy phép 01 năm sử dụng dịch vụ bảo hành của thiết bị  (Instant Replacement Subscription 1 Month *12)

Related Posts

Barracuda CloudGen Firewall F12A

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng Khi bạn tích hợp ngày càng nhiều nền tảng và môi trường đám mây công cộng vào mạng…

Barracuda Backup Server Appliance 390 – BBS390a

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng Barracuda Backup Server 390 BBS390a là một trong những thiết bị sao lưu tốt nhất trong lĩnh vực…

Barracuda CloudGen Firewall F80

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng Thiết bị tường lửa thế hệ mới Barracuda CloudGen Firewall F80 Barracuda CloudGen Firewall F80B Firewall Throughput: 2.0…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *