Barracuda CloudGen Firewall F80

Giới thiệu tính năng

Thiết bị tường lửa thế hệ mới Barracuda CloudGen Firewall F80

Liên Hệ Báo Giá Firewall

Barracuda CloudGen Firewall F80B

 • Firewall Throughput: 2.0 Gbps
 • SD-WAN: 720 Mbps
 • IPS Throughput: 600 Mbps
 • NGFW Throughput: 400 Mbps
 • Threat Protection Throughput: 380 Mpbs
 • Recommended no. of concurrent users: 50 – 100
 • Concurrent Sessions: 80,000
 • New Session/s: 12,000
 • Functions: Firewall incl. IPS, Application Control, Dynamic Routing, Application-based Provider Selection, Client-to-Site and Site-to-Site VPN (unlimited), SSL Interception, SD-WAN, Web Filter, Zero-Touch Deployment
 • Form Factor: Desktop
 • 5×1 GbE

* Xuất xứ: USA
* (Đổi mới FREE thiết bị sau 4 năm hoạt động liên tục)

Thông tin thêm về sản phẩm:

 • Giấy phép 1 năm sử dụng phần mềm của thiết bị (Energize Updates Subscription 1 Month *12)
 • Giấy phép 1 năm sử dụng dịch vụ bảo hành của thiết bị (Instant Replacement Subscription 1 Month *12)
 • Giấy phép 1 năm sử dụng phần mềm bảo vệ phòng chống phần mềm độc hại virus, malware (Malware Protection Subscription 1 Month *12)
 • Giấy phép 1 năm sử dụng phần mềm bảo vệ tấn công phức tạp (Advanced Threat Protection Subscription 1 Month *12)

Related Posts

Barracuda Load Balancer ADC 641

Barracuda Load Balancer ADC 641

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng Barracuda Load Balancer ADC 641 – Secure Application Delivery & Load BalancingBarracuda Load Balancer Appliance 641 w/ 10GbE…

Barracuda CloudGen Firewall F12A

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng Khi bạn tích hợp ngày càng nhiều nền tảng và môi trường đám mây công cộng vào mạng…

Barracuda Backup Server Appliance 390 – BBS390a

Liên Hệ Báo Giá Firewall Giới thiệu tính năng Barracuda Backup Server 390 BBS390a là một trong những thiết bị sao lưu tốt nhất trong lĩnh vực…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *